พระบารมีขจรไกล คุ้มครองภัยให้ประชาชนในภาคเหนือพ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี

ห้องตรวจเชื้อพระราชทานในภาคเหนือ เริ่มที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 จาก 20 รพ.ทั่วประเทศ