ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๓ ณ เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๔ /๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๓ ณ เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา