การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ครึ่งหลังของเดือน มิ.ย. 2563

.

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2563 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ประมาณ 2,432 คน (รวมท่านที่ไม่ระบุวันที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับจัดสรรโควตาให้ดำเนิน repatriation flight เพิ่มอีก 6 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,285 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเดือน มิ.ย. 2563 ดังนี้
– 18 มิ.ย. Japan Airlines 185 คน และ Korean Air 50 คน
– 20 มิ.ย. Asiana Airlines 250 คน
– 22 มิ.ย. Japan Airlines 200 คน
– 25 มิ.ย. Japan Airlines 200 คน
– 27 มิ.ย. Korean Air 200 คน
– 29 มิ.ย. Asiana Airlines 200 คน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งจะส่งอีเมลแจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยตามลำดับการแจ้งโดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์คือผู้ที่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 23.30 น. จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมลว่า ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในการเดินทางกลับไทยหรือไม่

– เมื่อได้รับอีเมล กรุณาอ่านอีเมลให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามรายละเอียดตามอีเมลที่ได้รับ โดยประสานสายการบินเพื่อออกตั๋วโดยทันที

– เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ยังไม่พร้อมอาจพิจารณาสละที่นั่งให้ผู้ที่พร้อมกว่า หรือ ประสบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการภายใน 3 วัน จากวันที่รับอีเมล สอท./สกญ./สายการบิน จะถือว่าท่านไม่พร้อมเดินทางและจะแจ้งบุคคลที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมลำดับต่อไปเดินทางแทน

หมายเหตุ: จำนวนคนที่ได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคนไทยในประเทศอื่น ๆ และโควตารวม 500 คนต่อวันทั่วโลกด้วย

.
.
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 088 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864