การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) รอบเดือน มิ.ย. 2563

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยประมาณ 3,047 คน นั้น

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับจัดสรรโควตาให้ดำเนิน repatriation flight เพิ่มอีก 4 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 789 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย
ในเดือน มิ.ย. 2563 ดังนี้
– 1 มิ.ย. Korean Air 209 คน
– 4 มิ.ย. Asiana Airlines 180 คน
– 8 มิ.ย. Korean Air 200 คน
– 10 มิ.ย. Asiana Airlines 200 คน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งจะมีอีเมลแจ้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยตามลำดับการแจ้ง จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมลว่า ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในการเดินทางกลับไทยหรือไม่

– เมื่อได้รับอีเมล กรุณาอ่านอีเมลให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามรายละเอียดตามอีเมลที่ได้รับ โดยต้องกดยืนยันตามลิงค์ด้านล่างสุดของอีเมลเพื่อเข้าระบบมาแจ้งความประสงค์ในการเดินทางภายในวันและเวลาที่ระบุในอีเมล

– หากยังไม่ได้รับอีเมล ขอให้เช็คอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากหากมีผู้สละที่นั่ง จะมีจัดสรรที่นั่งให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ: จำนวนคนที่ได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคนไทยในประเทศอื่น ๆ และโควตารวม 400 คนต่อวันทั่วโลกด้วย

.
.
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864