กิจกรรมแจกอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และหน้ากากผ้าให้ชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้แจกอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากและของใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมจำนวน 278 ชุด ให้แก่คนไทยในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและสิ่งของในการดำรงชีวิตช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสหรัฐฯ ในรูปแบบ curbside pickup ที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน สมาชิกสมาคมไทยชาวเหนือฯ จิตอาสาของวัดธรรมประทีป และชุมชนไทยกว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนอาหารแช่แข็งคละรส บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหน้ากากผ้า ประธานสมาคมไทยชาวเหนือฯ (คุณสยมพร สีวะรา) สนับสนุนบะหมี่สำเร็จรูปยกลัง ข้าวสาร น้ำดื่ม บริษัท Thai Food Depot วอชิงตัน ดีซี บริจาคเครื่องปรุงอาหาร บริษัท TFC Top Food Corp วอชิงตัน ดีซี สนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์เจล โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญในโอกาสนี้ด้วย