“พระเมตตาแผ่ไพศาล สู่พื้นแผ่นดินด้ามขวาน”

รายการ ใต้ร่มพระบารมี 23 พฤษภาคม 2563  ตอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญ และกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

https://youtu.be/Qx3XRayhKzA
https://drive.google.com/open?id=1P1JlsiFPQf_2dr8fRPJFMQgp3LOUFpRB

 

พระเมตตาแผ่ไพศาล สู่พื้นแผ่นดินด้ามขวาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี  แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และ แห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา


https://youtu.be/Xwr3f4GSBJI

พระเมตตาแผ่ไพศาลจากเหนือจรดใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แห่งที่ 18 แก่ รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

https://youtu.be/yyJHOgE7vmg

พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🔻แห่งที่ 16 รพ. อุดรธานี จ.อุดรธานี
🔻แห่งที่ 17 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

พระเมตตาปกแผ่ไพศาลพสกนิกรทั่วไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unite)” ภายใต้ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นแห่งที่ 17 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

https://youtu.be/t7AJ5SCyU9A

 

“ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 14 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

https://youtu.be/rOBXeLPhCsM

“ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นล้นพ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งที่ 13 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

 https://youtu.be/KxI7Eg3WCZ0

 

พระบารมีแผ่ไพศาล ปกปักพสกนิกรไทย พ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12  #ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พันภัยโควิด19 #SCG

https://youtu.be/XrS2HsrmzP4

“พสกนิกรซาบซึ้งใจในพระราชหฤทัย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
แห่งที่ 9  รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี และแห่งที่ 10 รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

พระบารมีขจรไกล คุ้มครองภัยให้ประชาชนในภาคเหนือพ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี  ห้องตรวจเชื้อพระราชทานในภาคเหนือ เริ่มที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 จาก 20 รพ.ทั่วประเทศ

https://youtu.be/tmt_I1-LDgo

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน“ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)”  ซึ่งเป็น “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

โดยห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที 

นวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน ดังนี้

  • ภายในห้องตรวจมีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart) ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี
  • ทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก
  • การเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ
  • ใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ (UV Germicide) หลังการใช้งานทุกครั้ง
  • โครงสร้างกว่าร้อยละ 80 ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต จึงสามารถติดตั้งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งาน

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3. โรงพยาบาลกลาง
4. สถาบันโรคทรวงอก
5. สถาบันบำราศนราดูร
6. โรงพยาบาลตำรวจ
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
9. โรงพยาบาลนครปฐม
10. โรงพยาบาลราชบุรี
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
15. โรงพยาบาลนครพิงค์
16. โรงพยาบาลอุดรธานี
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่มา เฟสบุค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒