สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอนฟาร์มตัวอย่าง สร้างชีวิต

 รายการใต้ร่มพระบารมี ออกอากาศวันที่13 มิถุนายน 2563
ตอน ฟาร์มตัวอย่าง สร้างชีวิต