>> Directory “ไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ <<

 

สหรัฐอเมริกามีคนไทยอาศัยอยู่ทั้งชั่วคราวและถาวร ประมาณ 488,000 คน และหลายท่านมีความสามารถ เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ  สถานการณ์ปัจจุบันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับคนไทยโดยรวมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ  ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย วีซ่า การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก และนครนิวยอร์ก  จึงขอความร่วมมือ สมาคม ชมรมไทย วัดไทย ผู้นำชุมชนไทย นักเรียน นักศึกษา ร่วมกรอกข้อมูลที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ และประสงค์จะสนับสนุนความเข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในสหรัฐฯ เพื่อรวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อ Directory “ไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ ต่อไป