สถานการณ์โควิด-19

 

รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

https://www.facebook.com/informationcovid19/

 

จำนวนสถิติ แผนผังการพบผู้ติดเชื้อและตรวจสอบพื้นที่เตือนระวัง จากกรมควบคุมโรค ทีมงาน TH-STAT.com และ TCDG
แหล่งข้อมูล: https://covid19.th-stat.com/

 

สถานการณ์ทั่วโลก

แหล่งข้อมูล: https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/
index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65