พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้น ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดให้ชุมชนชาวไทยสามารถลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563