กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทีมประเทศไทยนำโดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้วัดไทย ๔ วัด ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ได้แก่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี วัดธรรมประทีป วัดญาณรังษี และวัดป่านานาชาติ

(๒) จัดชุดอาหารกลางวัน ๑๔๐ ชุด ให้กำลังใจและขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงวอชิงตัน ที่โรงพยาบาล George Washington Hospital และโรงพยาบาล Medstar Washington Hospital Center (Cancer Institute)

(๓) จัดชุดอาหารแห้งและของว่าง ๑๐๐ ชุด แจกผู้ไร้บ้านและผู้ยากไร้ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านมูลนิธิการกุศล Georgetown Ministry Center ที่โบสถ์ Grace Episcopal Church