ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา (Webinar) เพื่อมาให้ความรู้และคำแนะนำด้านการแพทย์แก่พี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19