ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา (Webinar) ข้อมูลการแจกจ่ายวัคซีน และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่พี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19