การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ส.ค. 2563

 
ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายในปีนี้ลงทะเบียนผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 ประมาณ 4,412 คน (รวมท่านที่ไม่ระบุวันที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น
 
ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับจัดสรรโควตาให้ดำเนิน repatriation flight เพิ่มอีก 15 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 2,200 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเดือน ส.ค. 2563 ดังนี้
– 4 ส.ค. Asiana 200 คน
– 8 ส.ค. Korean Air 200 คน
– 11 ส.ค. Cathay Pacific 100 คน และ EVA Air 100 คน
– 14 ส.ค. Asiana 200 คน
– 16 ส.ค. Cathay Pacific 100 คน และ EVA Air 100 คน
– 18 ส.ค. Japan Airlines / American Airlines 100 คน
– 19 ส.ค. Korean Air 100 คน
– 21 ส.ค. Asiana 200 คน
– 23 ส.ค. Qatar Airways 200 คน
– 25 ส.ค. Japan Airlines / American Airlines 200 คน
– 27 ส.ค. Korean Air 50 คน และ Cathay Pacific 150 คน
– 31 ส.ค. Korean Air 200 คน
 
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้ส่งอีเมลแจ้งสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยภายในปีนี้ จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมลและดำเนินการ ดังนี้
– เมื่อได้รับอีเมล กรุณาอ่านอีเมลให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามรายละเอียดตามอีเมลที่ได้รับ โดยประสานสายการบินเพื่อออกตั๋วโดยทันที
– เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ยังไม่พร้อมอาจพิจารณาสละที่นั่งให้ผู้ที่พร้อมกว่า หรือ ประสบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการภายใน 3 วัน จากวันที่รับอีเมล สอท./สกญ./สายการบิน จะถือว่าท่านไม่พร้อมเดินทางและจะแจ้งบุคคลที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมลำดับต่อไปเดินทางแทน
 
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้
 
* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
Hotline (202) 999 7690 (202) 431 088 (202) 465 0938 (202) 431 7766
 
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /
Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591
 
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /
Hotline (773) 294 5933
 
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864