กิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 เวลา 10.00 –11.00 น. สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมกับ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สกญ. ณ นครนิวยอร์ก และ สกญ. ณ นครชิคาโก จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมนำพระราโชบายที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวไทย ตลอดจนสะท้อนถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการให้ความสำคัญและการเอาใจใส่คนไทยในต่างประเทศ โดยการเชิญวิทยากรทางการแพทย์จากประเทศไทยและในสหรัฐฯ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงตอบข้อสงสัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ สำหรับคนไทยในสหรัฐฯ กว่า 488,000 คนและกลุ่มคนไทยที่สนใจ โดยมี ออท. ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา

วิทยากร 3 ท่านที่ได้รับเชิญมาร่วมบรรยาย ได้แก่

(1) พ.ญ. พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
(2) น.พ. สันติ ศรีวัฒนกุล ประธานสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา
(3) น.พ. จักรพล ศรีอรุณ แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคปอด ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยฟลอริดาใต้

 

ระหว่างการสัมมนา (1) พ.ญ.พรรณประภา ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในโลกในภาพรวมโดยเน้นไทย และมาตรการที่ทางประเทศไทยดำเนินการ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในประเทศ ตลอดจนความสำคัญของคนไทยในต่างประเทศที่เดินทางกลับประเทศไทยในการช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดในไทย (2) น.พ. สันติ ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิดในสหรัฐฯ ในภาพรวม รวมถึงมาตรการของสหรัฐฯ ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกา โดยยกตัวอย่างการดำเนินการในรัฐ Texas ซึ่งพำนักและทำงานอยู่ และ (3) น.พ. จักรพล ได้กล่าวถึงอาการและลักษณะเฉพาะของโรค การตรวจเชื้อและขั้นตอนการรักษาในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งคำแนะนำในการป้องกันตัวจากการติดเชื้อ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้แทนสมาคมและชุมชนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และสอบถามคำถามวิทยากรผ่านระบบ Webex และ ระบบ Facebook Live กว่า 300 คน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=311180380003741

สอท. และ สกญ. ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อให้ร่วมผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สำหรับคนไทยในสหรัฐฯ ที่ประสงค์จะรับคำปรึกษาทางการแพทย์หรือมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสุขภาพของตนในขณะนี้ สามารถใช้บริการปรึกษาแพทย์จิตอาสาจากทั่วประเทศไทยออนไลน์ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiembdc.org/th/covid19info/