ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  เรื่อง ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีทอดตลาด

อ่านรายละเอียดการกำหนดวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขอดูรถยนต์และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ (202) 944-2111
อ่านไฟลท์ประกาศ ได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/09/ann104oefasalecar3.pdf