แนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เดินทางสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร

.

แนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เดินทางสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร

จัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข