ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่จ้างเหมาเอกชน ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศในลาตินอเมริกา จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศสำนักงานฯ

อ่านไฟลท์ pdf – https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/08/ANNSCTAugust26.pdf