>> Directory “บัญชีรายชื่อไทยช่วยไทย” ในสหรัฐฯ <<


สหรัฐอเมริกามีคนไทยอาศัยอยู่ทั้งชั่วคราวและถาวร ประมาณ 488,000 คน และหลายท่านมีความสามารถ เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ  สถานการณ์ปัจจุบันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับคนไทยโดยรวมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ  ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย วีซ่า การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก และนครนิวยอร์ก  ได้รวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อ Directory “ไทยช่วยไทย”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สมาคม ชมรมไทย และชุมชนไทยในสหรัฐฯ ไว้ด้านล่าง

 

ชื่อองค์กร  การให้ความช่วยเหลือ-แนะนำ ชื่อผู้ให้ข้อมูล  ช่องทางการติดต่อ หมายเหตุ 
สมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐแอริโซนา

(Thai-American Association of Arizona)

  • การให้ความช่วยเหลือเรื่องภาษา ล่าม และการแปล
  • ให้คำปรึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสหรัฐฯ และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครัวเรือน
น.ส.จิระอนงค์ เทียนงาม

(Mrs. Jiraanong Manceau)

เบอร์โทรศัพท์ (480) 432-9241

อีเมล jiraanong@gmail.com

เว็บไซต์ https://th.thaiamericanaz.org/

สมาคมไทยไหหลำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือต่อชุมชนไทยที่มีร้านค้าและกิจการธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ตามโครงการ Small Business Paycheck Protection Program นพ. สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ (202) 744-2661
อีเมล mdsilpa@yahoo.com