ประกาศ : เปิดระบบรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 🛂 🇹🇭️

ประกาศ : เปิดระบบรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ (เฉพาะอายุใช้งาน ๕ ปี)*
ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โปรดตรวจสอบเอกสารและจองนัดหมายออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
(*หมายเหตุ: สำหรับหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป