สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดแพลตฟอร์มใหม่ Thailand Focus เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ยุคโควิด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดตัวซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ “ไทยแลนด์โฟกัส” (“Thailand Focus | A Webinar Series”) เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ในการแลกเปลี่ยนแบบ virtual ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งหวังให้ซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ “ไทยแลนด์โฟกัส” เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความเข้าใจของกลุ่มผู้มีบทบาท ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์สองฝ่ายให้ก้าวหน้าไปได้  อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดซีรีส์การสัมมนาฯ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ ดำเนินรายการ

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ “ไทยแลนด์โฟกัส” เชิญวิทยากรระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและจากสหรัฐฯ มาร่วมเสวนา “ไทยแลนด์โฟกัส” ตอนแรกจัดขึ้นในหัวข้อ “โควิด-19: การรับมือของประเทศไทยและมองเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า” (“COVID-19: Thailand’s Response and Economic Outlook”) ซึ่งให้ภาพพัฒนาการล่าสุดในการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังก่อตัว

 

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดร. พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เล่าถึงปัจจัยและความพยายามของประเทศไทยที่ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง ให้ภาพรวมการดำเนินนโยบายของไทย เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 และแนวโน้มของเศรษฐกิจในห้วงต่อไป วิทยากรทั้งสองท่านได้ตอบข้อซักถามที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้แทนจากหลากหลายแวดวงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน think-tankสถาบันการศึกษาทั้งในสหรัฐฯ และประเทศไทย

 

Thailand Focus: I. “COVID-19: Thailand’s Response and Economic Outlook”

September 10, 2020

https://youtu.be/wjZrZC-kfwI

ดาวน์โหลด: