ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล
โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
จำนวน ๑ อัตรา
(อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)