การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน พร้อมคู่สมรส ถวายบังคมพร้อมกัน หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาทีเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย