ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ 
(ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา


อ่านประกาศ (ตำแหน่งเสมียน) (TH-ENG)
อ่านประกาศ (ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการฯ
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว) (TH-ENG) 
ดาวน์โหลดใบสมัคร