ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
(พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิสอบ : ประกาศ ที่ ๓๔/๒๕๖๓