ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๒/๒๕๖๓ และ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ
(ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิสอบ : ประกาศ ที่ ๕๘/๒๕๖๓