ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตามรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง : ประกาศ ที่ ๓๕/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด pdf file