ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๒/๒๕๖๓ และ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๒ อัตรา และ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตามรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง : ประกาศ ที่ ๓๖/๒๕๖๓