สถานเอกอัครราชทูตฯ สอนห้องเรียนออนไลน์ครั้งแรกกับโรงเรียนอุปถัมภ์ ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อม น.ส. Tiffany Rose ครูประจำชั้น ของโรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สัน ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงาน Washington Performing Arts (WPS)

นักเรียนสนุกไปกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับประเทศไทย นับตั้งแต่ภูมิอากาศ อาหาร ผัก-ผลไม้ วิถีการดำรงชีวิต และภาษาไทย โดยมีนาง Ronnelle Donahue ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียนความยาว 40 นาทีครั้งนี้และร่วมบทสนทนาด้วยความสนใจมากในระดับเดียวกับนักเรียนด้วย ในชั้นเรียน ทุกคนได้ฝึกพูดคำภาษาไทยที่ใช้บ่อย เช่น ขอบคุณ ขอโทษ อีกทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสร้อย ค่ะ ครับ ที่ส่งเสริมให้ประโยคไพเราะยิ่งขึ้น

การพบกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจาก 4 ครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นัดหมายตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) ที่จัดตั้งเมื่อปี 2517 โดยเป็นความร่วมมือที่หวังจะให้นักเรียนของโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันมีโอกาสเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นในโลก ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน