สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน ข้าราชการ ถวายบังคม ขณะที่คู่สมรสสุภาพสตรีหมอบกราบ โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย หลังจากนั้น หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน ทยอยนำข้าราชการแต่ละสำนักงานถวายบังคม ขณะที่คู่สมรสสุภาพสตรีหมอบกราบ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีโดยจัดให้แต่ละคณะดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของสำนักนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันซึ่งจำกัดจำนวนคนที่รวมตัวภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามและจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทั้งชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจสามารถร่วมเฉลิมฉลอง ลงนามถวายพระพร และรับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ https://thaiembdc.org/nationalday2020/ ด้วย

 

https://thaiembdc.org/nationalday2020/