การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน ม.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ม.ค. 2564 เพิ่มอีก 8 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,400 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

 • 8 ม.ค. 2564 Qatar Airways 200 คน
 • 14 ม.ค. 2564 Japan Airlines 200 คน และ Cathay Pacific 100 คน
 • 15 ม.ค. 2564 Eva Air 200 คน
 • 21 ม.ค. 2564 Asiana Airlines 200 คน
 • 22 ม.ค. 2564 All Nippon Airways 200 คน
 • 28 ม.ค. 2564 Korean Air 200 คน และ Cathay Pacific 100 คน

 

โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติจากเที่ยวบินรอบก่อน ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดที่ https://thaiembdc.org/repatflights_jan2021onwards 

 • ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 3 วัน
 • เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารภายใน 15 วัน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น (หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง)
 • เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ให้ท่านอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบข้างต้น ภายใต้เมนู “ยืนยันการเดินทาง” ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางหรือ C.I. ไทย จะถูกจัดให้เข้าพักที่สถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine – SQ) แต่หากท่านประสงค์เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ท่านต้องอัพโหลดหลักฐานการจองที่พักด้วย (หากไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ท่านต้องลงทะเบียนในระบบข้างต้นใหม่)
 • หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้นภายใน 3 วันทำการ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ได้ทาง https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

 • จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome และจะต้องถือติดตัวไปในวันเดินทางด้วย **โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินที่ท่านใช้บริการ เนื่องจากบางสายการบินกำหนดให้ผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรค COVID-19
 • ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/

 

หมายเหตุ หากท่านเดินทางในเดือน ธ.ค. 2563 โปรดอ่านรายละเอียดและขั้นตอนเดิมที่ https://thaiembdc.org/repatflights_dec2020/

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
  Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /

  Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /

   Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

.

.