ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด: ประกาศ ประกาศรับสมัคร  และใบสมัคร [ pdf ] [doc]

 

ดาวน์โหลด : ประกาศ  ประกาศรับสมัคร (ฉบับเดิม)