ประกาศล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)

สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ออกคำสั่งกำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ โดยเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 วันก่อนการเดินทางและแสดงผลตรวจที่เป็นลบ หรือแสดงหลักฐานว่าได้รับการรักษาและไม่มีเชื้อไวรัสฯ แล้ว แก่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

If you plan to travel internationally, you will need to get tested no more than 3 days before you travel by air into the United States (US) and show your negative result to the airline before you board your flight, or be prepared to show documentation of recovery (proof of a recent positive viral test and a letter from your healthcare provider or a public health official stating that you were cleared to travel).

On January 12, 2021, CDC announced an Order requiring all air passengers arriving to the US from a foreign country to get tested no more than 3 days before their flight departs and to present the negative result or documentation of having recovered from COVID-19 to the airline before boarding the flight. Air passengers will also be required to confirm that the information they present is true in the form of an attestation. This Order is effective as of 12:01am EST (5:01am GMT) on January 26, 2021.

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html?fbclid=IwAR0e5uDJ6zo5rPH_fe8tPoBF2C2T96iWY0krwKk1G_voY2THpu4N9ijY4qE

หรืออ่านประกาศฉบับเต็มจาก CDC ได้ที่ https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/global-airline-testing-order_2021-01-2_R3-signed-encrypted-p.pdf?fbclid=IwAR0RQuzpLCfBoGSLKq2Kr6u4UQ72guBaP6B_BVNkjjygRIAgPIFGtwWThD8