ประกาศจากนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับมาตรการในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่ ๕๙ ของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นาง Muriel Bowser นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ออกประกาศขอความร่วมมือชาวสหรัฐฯไม่ให้เดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อเข้าร่วมชมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่ ๕๙ ของสหรัฐฯ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยขอให้ชมพิธีผ่านทางการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พร้อมทั้งได้จัดแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในพิธีสาบานตนฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • The National Park Service ร่วมกับ Secret Serviceปิดพื้นที่บริเวณ National Mall เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นอย่างน้อย
  • ปรับเวลาการให้บริการของรถไฟใต้ดิน (Metrorail) และรถรับส่งสาธารณะ (Metrobus) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑มกราคม ๒๕๖๔ โดยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน ๑๓ สถานีในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยจะปิดให้บริการ (๑๑ สถานีจะปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และปิดเพิ่มอีก ๒ สถานีในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔) และรถรับส่งสาธารณะจำนวน ๒๖ เส้นทาง จะปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการในช่วงระหว่างวันดังกล่าว
  • รถจักรยานสาธารณะ (Capital bikeshare) ในบริเวณ National Mall, Capitol Hill และ Union Station จะระงับการให้บริการ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
  • DC Streetcar ระงับการให้บริการ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของประกาศนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ได้ที่ https://mayor.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Situational-Update-Presentation_๐๑-๑๕-๒๑.pdf

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันขอแนะนำให้ชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐต่างๆ โปรดติดตามสถานการณ์และประกาศ รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้

หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือทราบข่าวว่าคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ และ/หรือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒๐๒-๙๙๙-๗๖๙๐ หรือที่อีเมล protection@thaiembdc.org

อนึ่ง ท่านสามารถดูข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ที่ www.thaiembdc.org/th/consularservice/emergency/