สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงคนไทยในสหรัฐฯ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสารจากเอกอัครราชทูตได้ที่นี่