ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด : ประกาศ ประกาศรับสมัคร      และใบสมัคร Application-TIP-2021

 

 ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร (ฉบับเดิม)