เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อกราบนมัสการพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่และสุขภาพของคณะสงฆ์และชุมชนไทยในพื้นที่ รวมทั้งถวายปัจจัย อาหารแห้ง หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19  แก่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อสนับสนุนวัดฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดหลัก ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ในช่วงที่ยังจำเป็นต้องงดการจัดศาสนกิจต่อสาธารณชน ตามมาตรการของท้องถิ่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ COVID-19