ประกาศย้ำเตือนเรื่องการแสดงผลโควิด-19 ตามระเบียบการเดินทางเข้าสหรัฐฯ

สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งให้ทราบว่า Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ได้ออกระเบียบ กำหนดให้ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศ ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ หรือ หลักฐานการพ้นจากระยะการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2564 โดยผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศทุกคนที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ (ยกเว้น ลูกเรือ และ การเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย และ เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ) จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

1. ผลการตรวจโควิด-19 ซึ่งแสดงผลเป็นลบ โดยต้องเป็นการตรวจแบบ viral test ที่รับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือ

2. ผู้ที่เคยมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกในช่วง 90 วันก่อนการเดินทาง และได้กักตัวครบตามจำนวนวันตามกำหนดแล้ว ต้องแสดงหลักฐานแสดงว่าหายป่วยจากโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลการตรวจโควิด-19 ที่เคยเป็นบวก

2) หนังสือรับรองอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งออกโดยโรงพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารสุข

 

From 26th January onwards, by the order of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), all air passengers two years of age or older arriving in the United States must provide proof of a negative COVID-19 test or proof of recovery from COVID-19 before boarding. This order applies to both foreign nationals and U.S. citizens.

To view the order please go to the website: https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Global-Airline-Testing-Order-RPWSigned-Encrypted-p.pdf or scan QR code