ประกาศการรับบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๔/๒๕๖๔
การรับบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
จำนวน ๑ อัตรา
(อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF) ได้ที่นี่)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (word)