เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Anatoly Antonov เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ในกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ไทย-สหรัฐฯ และรัสเซีย-สหรัฐฯ พัฒนาการการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ