เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Soo-Hyuck Lee เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ในกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ไทย-สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี-สหรัฐฯ พัฒนาการการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ