เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ashok Kumar Mirpuri เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ในกรุงวอชิงตัน โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ ไทย-สหรัฐฯ สิงคโปร์-สหรัฐฯ และอาเซียน-สหรัฐฯ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งโดยทั่วไปและที่มีผลกระทบต่อประเทศอาเซียน รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและความสนใจต่อประเทศอาเซียน