ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้