เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือกับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กต. สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ประชุมผ่านระบบ video conference กับ Dr. Kari Johnstone รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อหารือการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี 2563 โดยเอกอัครราชทูตได้เน้นย้ำความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และไทยไม่เคยลดละความพยายามที่จะพัฒนาการทำงาน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายของโควิด-19 ตลอดทั้งปี

เอกอัครราชทูตและ Dr. Johnstone ยังได้หารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายและแนวทางในการปรับปรุงการทำงานเพื่อจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นพ้องที่จะรักษา momentum ของความร่วมมือและการหารือที่ใกล้ชิด เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการกำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

 

Click <here> for Thailand’s Country Report 2020