เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้พบหารือออนไลน์ในรูปแบบ roundtable discussion กับผู้แทนบริษัทสมาชิกของสภาหอการค้าสหรัฐฯ จำนวน 32 บริษัท โดยมีนาย John Goyer ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาหอการค้าสหรัฐฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของไทยในปีนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ได้แก่ โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และแนวคิดเรื่อง Bio-Circular-Green Economy (BCG Economic Model) พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทเข้าร่วมการสัมมนา Thailand Focus ครั้งที่ 2 ในเรื่อง EEC ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. 2564

การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนบริษัทเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วม ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน การเงิน สาธารณสุข การขนส่ง การทหาร และเทคโนโลยี