สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและโรค COVID-19 ผ่าน Doctor A to Z application สำหรับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและโรค COVID-19 ผ่าน Doctor A to Z application สำหรับคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

• ขยายระยะเวลาการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 “ฟรี” เมื่อกรอกรหัส “DCA19” (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

• ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 10% เมื่อกรอกรหัส “DCA10” (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @doctorAtoz รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/DoctorAtoZ/ หรือเว็บไซต์ https://www.doctoratoz.co/