ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งเอกสาร และใบสมัครได้
ตามรายละเอียดดังแนบ นี้

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (ไทย) PDF
Download Announcement Security (Eng) PDF
ดาวน์โหลด ใบสมัคร | Application PDF