การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) เดือน เม.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน เม.ย. 2564 เพิ่มอีก 9 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 900 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

1 เม.ย. 2564 Qatar Airways 100 คน
9 เม.ย. 2564 EVA Air 100 คน
13 เม.ย. 2564 Etihad Airways 100 คน
16 เม.ย. 2564 All Nippon Airways 100 คน
17 เม.ย. 2564 Japan Airlines 100 คน
20 เม.ย. 2564 Emirates 100 คน
22 เม.ย. 2564 Qatar Airways 100 คน
22 เม.ย. 2564 Asiana Airlines 100 คน
29 เม.ย. 2564 Korean Air 100 คน

โปรดกดที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  • ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 3 วัน
  • เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารภายใน 15 วัน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น (หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง)
  • เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ให้ท่านอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบข้างต้น ภายใต้เมนู “ยืนยันการเดินทาง” ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) จะถูกจัดให้เข้าพักที่สถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine – SQ) แต่หากท่านประสงค์เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ท่านต้องอัพโหลดหลักฐานการจองที่พักด้วย (หากไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ท่านต้องลงทะเบียนในระบบข้างต้นใหม่)
  • หลังจากนั้น ท่านจะสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้นภายใน 3 วันทำการ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ได้ทาง https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

 

หมายเหตุ หากท่านเดินทางในเดือน มีนาคม 2564 โปรดอ่านรายละเอียดและขั้นตอนเดิมที่ https://thaiembdc.org/th/repatmar2021/ 

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
  Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /

  Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /

   Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

.

.