เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาหารกลางวันกับหอการค้าสหรัฐฯ

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หอการค้าสหรัฐฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุน ประเด็นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมไปถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ด้านวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมจากหอการค้าสหรัฐฯ ได้แก่ นาย Charles Freeman รองประธานอาวุโสด้านเอเชีย นาย John Goyer ผู้อำนวยการบริหารด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนาง Javiera Gallardo ผู้อำนวยการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ฝ่ายไทยมีอัครราชทูต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และอัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) เข้าร่วมด้วย การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร

          ในช่วงก่อนงานเลี้ยงอาหารกลางวัน นาย John Goyer ผู้ซึ่งเคยอาศัยกับครอบครัวที่ประเทศไทยหลายปีในวัยเด็ก ได้มอบพระแสงสลัก “อินทรีย์และช้าง” จำลองให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จากตนและครอบครัว พระแสงจำลองดังกล่าวถูกประกอบขึ้นเพื่อเลียนแบบหนึ่งในของขวัญที่นาย Edmund Roberts ผู้แทนประธานาธิบดี Andrew Jackson นำมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2376 ซึ่งเป็นปีที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ ทั้งนี้ ของขวัญจากนาย John ชิ้นดังกล่าวสะท้อนถึงความทรงจำที่ดีของผู้ให้และครอบครัวเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และคนไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นอย่างมาก