ประกาศเชิญชวนร้านอาหารไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาหารไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาหารไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

[อ่านประกาศ PDF file]