ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (Webinar) ข้อมูลการแจกจ่ายวัคซีนและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกดำเนินกิจกรรมเชิญวิทยากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยในสหรัฐอเมริกามาให้ข้อมูลการแจกจ่ายวัคซีนและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน ดีซี) ผ่าน Application Cisco Webex

ดำเนินรายการโดยวิทยากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยในสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้

  • น.พ. จักรพล ศรีอรุณ

แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคปอดผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ และโรคติดเชื้อ
Department of Internal Medicine University of South Florida

  • พ.ญ. สุวรรณี วิทยพูม

อายุรแพทย์ เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

  • น.พ. แมนจิต ชวาลา

Hematology & OncologyClinical assistance professor UIC
Thorek Memorial Hospital

  • น.พ. ปุญญเดช โพธิตั้งธรรม

Family physician and HIV specialist
Smart Health Medical and Pride Medical, PLLC

  • คุณสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย

หัวหน้าพยาบาลวิสัญญี
Roseland Community Hospital

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ ที่สนใจ เข้ารับชมถ่ายทอดการสัมมนาได้ที่ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ www.facebook.com/Thaiembdc

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่ 14 มีนาคม 2564